MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Κατά την αξιολόγηση της Κουλτούρας για την Ασφάλεια ενός οργανισμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητά της στην εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και στην μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

 Είναι κοινή πεποίθηση ότι ένας οργανισμός υποστηρίζει μια αποτελεσματική Κουλτούρα Ασφάλειας όταν:

 • Επιτρέπει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των τμημάτων και προωθεί τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων.
 • Αναγνωρίζει ότι ο καθένας είναι και αισθάνεται υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας.
 • Χαίρεται και γιορτάζει την επιτυχία.

Ωστόσο, για να εμφανιστούν αυτά τα σημάδια, η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει:

 • Να αντιμετωπίζει την Κουλτούρα για την Ασφάλεια ως κύρια δραστηριότητα, εξίσου ενσωματωμένη με τις υπόλοιπες βασικές δραστηριότητες (παραγωγή, ανθρώπινοι πόροι, ποιότητα κλπ.).
 • Να παρέχει πλήρη ενημέρωση στους εργαζόμενους.
 • Να προωθεί και να ενισχύει την επικοινωνία σχετικά με την Ασφάλεια χωρίς εμπόδια.
 • Να εκπαιδεύει συνεχώς τους εργαζόμενους.
 • Να προωθεί τη συμμετοχή των εργαζομένων και να τους ενθαρρύνει να κάνουν προτάσεις και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
 • Να διατηρεί πόρους και διαθέσιμο χρόνο ώστε να επιτύχει την Ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Οι οργανισμοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ύπαρξη ασφάλειας δίνει καλά επιχειρηματικά αποτελέσματα (βελτιωμένο ηθικό των εργαζομένων, μειωμένο λειτουργικό κόστος και αυξημένη αποδοτικότητα κλπ.).

Τα καλά αποτελέσματα κατά την κλασική προσέγγιση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, ειδικά όταν η ακεραιότητα του συστήματος έχει επιτραπεί να υποβαθμιστεί, μπορεί να είναι θέμα «τύχης». Εάν ένας οργανισμός χρησιμοποιεί αποκλειστικά είτε το δείκτη συχνότητας απώλειας χρόνου λόγω τραυματισμού (lost-time injury frequency rate, LTIFR), είτε οποιοδήποτε παρόμοιο δείκτη, που βασίζεται σε αποτελέσματα, τότε δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το επίπεδο της υγείας της Κουλτούρας Ασφάλειας, κυρίως επειδή αυτά τα αποτελέσματα:

 • Συνδέονται με διαδικασίες διεκπεραίωσης ζημιών - μετά το περιστατικό - και όχι με πραγματικές βελτιώσεις στις επιδόσεις της Ασφαλείας.
 • Μπορούν να αποδοθούν στην «καλή τύχη» και όχι στις βελτιώσεις του συστήματος, επομένως δεν δίνουν καμία ένδειξη για το επίπεδο κινδύνου του οργανισμού.
 • Δεν δίνουν καμία περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση των πιο σοβαρών κινδύνων για τον οργανισμό.

Έχοντας αυτά υπόψη, πώς μπορεί ένας οργανισμός να αξιολογήσει την Κουλτούρα της Εταιρικής Ασφάλειας;

Αυτό πρέπει να γίνεται με συστηματική αξιολόγηση της συμπεριφοράς όλων. Οι δυνατότητες βελτίωσης του οργανισμού καθορίζονται από τις πεποιθήσεις, αξίες και κανόνες που μοιράζεται το προσωπικό του οργανισμού.

Η Process Engineering μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να αξιολογήσει την κουλτούρα της εταιρικής ασφάλειας:

 • Επανεξετάζοντας διαδικασίες, προγράμματα και πολιτικές.
 • Διεξάγοντας επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις ασφάλειας.
 • Συμβουλεύοντας και ευαισθητοποιώντας την ηγεσία.
 • Υλοποιώντας έρευνα αντίληψης της ασφάλειας εντός του οργανισμού.

Στο παραπάνω πλαίσιο η Process Engineering μπορεί να παρέχει μια ολοκληρωμένη αναφορά στην εταιρία η οποία να αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και να την υποστηρίξει σε περαιτέρω ενέργειες για την βελτίωση της Κουλτούρας Ασφάλειας.

Η Κουλτούρα Ασφάλειας μοιάζει περισσότερο με ένα παγόβουνο που κρύβει περισσότερα από όσα μπορεί να δει το μάτι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Οι οργανισμοί με ισχυρές Κουλτούρες Ασφάλειας τείνουν να είναι οι πιο προστατευμένοι απέναντι στους κινδύνους, και η προνοητικότητα είναι το κλειδί για την επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Process Engineering.

τελευταία νέα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

+
28 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Σήμερα, στις 28 Απριλίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Αυτή η μέρα μας βρίσκει σε δύσκολες και οικονομικά ασταθείς συνθήκες, όπου οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι οργανώσεις τους προσπαθούν για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

+
Ορθή Βιομηχανική Πρακτική στις Επιχειρήσεις Τροφίμων (Good Manufacturing Practice-GMP) - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) ως εργαλείο πρόληψης κατά του Covid-19

Παρότι η EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), ο WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), ο FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC-ΗΠΑ) δηλώνουν ότι

+
Διαχείριση Ασφάλειας Υπεργολάβων σε Τεχνικά Έργα

Ένας κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματική διεξαγωγή ενός έργου

Τα τεχνικά έργα αποτελούν έναν κλάδο όπου οι κίνδυνοι για την ασφάλεια & υγεία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φύση των εργασιών που εκτελούνται αλλά και σε δυσκολίες συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων (εργολάβων, υπεργολάβων, μεταφορέων, αυτοαπασχολούμενων, εργαζόμενων κλπ.).

+
Είναι υγιής η Κουλτούρα σας για την Εταιρική Ασφάλεια;

Κατά την αξιολόγηση της Κουλτούρας για την Ασφάλεια ενός οργανισμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητά της στην εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και στην μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

+
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην PETROGAZ

Η Process Engineering, συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στον κλάδο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι περήφανη για την υποστήριξή της στο έργο ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην PETROGAZ.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ολοκληρώθηκε με επιτυχία από διεθνή διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Διαχείριση της Ασφάλειας των εργολάβων συντήρησης εγκαταστάσεων (Facility Maintenance)

Μη βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως η διορθωτική και η προληπτική συντήρηση, συνήθως αναθέτονται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

+
Επιθεωρήσεις Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος

Ένα σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης της συμμόρφωσης

Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος αποτελούν ουσιαστικά μονόδρομο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Τόσο οι απαιτήσεις της αγοράς αλλά και η ανάγκη για ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και την προστασία του περιβάλλοντος

+
ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για κάθε οργανισμό στην τροφική αλυσίδα

Το ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (FSMS). Καθορίζει τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να αποδείξει την ικανότητά του να ελέγχει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισής σας

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, οι στόχοι των Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος) ήταν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών, να οργανώσουν τις διεργασίες, να επιτρέψουν τη συνεχήβελτίωση και κυρίως να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν στην αγορά.

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι στόχοι έχουν γίνει πιο περίπλοκοι και με ποικίλους τρόπους προκαλούν σύγχυση.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια.

 

+
Ανάπτυξη Integrated Management System στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Η Παραχωρησιούχος ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., κοινοπραξία των ομίλων VINCI CONCESSIONS, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΑΒΑΞ Α.Ε. μελέτησε, κατασκεύασε, λειτουργεί και συντηρεί τη Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, «Χαρίλαος Τρικούπης». Ένα έργο εμβληματικό για την Ελλάδα αλλά και ένα πραγματικό επίτευγμα της σύγχρονης μηχανικής.

+
Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας – Η σημασία της Συμμετοχής

Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για τη μεγαλύτερη μερίδα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, παρότι αυτές δαπανούν σημαντικούς πόρους προς την κατεύθυνση αυτή, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

+
ISO 45001 - Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Το ISO 45001 – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2018 στοχεύει να βοηθήσει όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα θέματα υγείας και ασφάλειας και να μειώσουν τα ατυχήματα και τις ασθένειες.

+
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος"

Η Process Engineering σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δείτε το έντυπο για την εκπαίδευση  "Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος"

+
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Περιορισμένοι Χώροι"

Η Process Engineering σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δείτε το έντυπο για την εκπαίδευση στους "Περιορισμένους χώρους"

 

+
Κατασκευή Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας 5

Η λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5 αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επενδύση που υλοποιείται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Με συνολική προβλεπόμενη ισχύ στα 660 MW και θερμική ισχύ 140 MW για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει με τη λειτουργία της ισόποση ισχύ από παλαιές μονάδες.

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • 210 6724222
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin