MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

SAFETY

QUALITY

ENVIRONMENT

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

 

Ένας Leading δείκτης είναι μια μέτρηση πρόβλεψης. Για παράδειγμα το ποσοστό των ατόμων που φορούν κράνη προστασίας σε ένα εργοτάξιο είναι ένας Leading δείκτης ασφαλείας. Ένας Lagging δείκτης είναι μια μέτρηση των εξερχόμενων μιας διεργασίας (process output). Ο αριθμός των ατυχημάτων σε ένα εργοτάξιο είναι ένας Lagging δείκτης ασφάλειας.

Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ένας Leading δείκτης μπορεί να επηρεάσει την αλλαγή ενώ ένας Lagging δείκτης μπορεί να καταγράψει μόνο ό,τι έχει ήδη συμβεί.

Ένα ισορροπημένο σύνολο δεικτών Leading και Lagging είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της απόδοσης ενός οργανισμού.

Ο καθορισμός των Lagging δεικτών είναι ευκολότερος επειδή αντιπροσωπεύει τα εξερχόμενα μιας διεργασίας που είναι συνήθως εύκολο να ανιχνευθούν (π.χ. αριθμός ελαττωματικών προϊόντων, αριθμός ατυχημάτων κλπ.). Συνήθως, καλύπτουν την φάση παρακολούθησης και ελέγχου των διεργασιών.

Το σύνολο των Leading δεικτών είναι πιο περίπλοκο καθώς απαιτεί την εκ βάθους ανάλυση των διεργασιών. Οι Leading δείκτες μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, την αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης, τους δείκτες σχετικά με τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε ζητήματα QHSE κλπ. Καλύπτουν τη φάση της πρόληψης και της προνοητικότητας των διαδικασιών.

Η Process Engineering μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον οργανισμό σας στη διαδικασία εφαρμογής δεικτών παρακολούθησης με:

 • Την Ανάλυση Διαδικασιών.
 • Τη Μοντελοποίηση Διαδικασιών του οργανισμού σας, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα ειδικά εργαλεία διαχείρισης (π.χ. BPMN).
 • Την Αξιολόγηση Κινδύνων - Διαχείριση Κινδύνων.
 • Τον καθορισμό των κατάλληλων δεικτών Leading και Lagging, βάσει της Ανάλυσης Διαδικασιών και της Διαχείρισης Κινδύνων.
 • Την ανάπτυξη και προτεραιοποίηση των σχεδίων δράσης.
 • Την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στις διαδικασίες παρακολούθησης των Συστημάτων Διαχείρισης σας.

Η Process Engineering μπορεί να σας υποστηρίξει στην υλοποίηση των νέων προσεγγίσεων των Συστημάτων Διαχείρισης χρησιμοποιώντας ενημερωμένα Εργαλεία Διαχείρισης, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, να διαχειριστείτε την ανάπτυξη και να υποστηρίξετε τις υπάρχουσες επιχειρηματικές σας στρατηγικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Process Engineering.

τελευταία νέα

Chemical Protection Strategy

A worker's chemical protection plan typically consists of several basic parts that are designed to ensure the safety and health of workers who may meet hazardous chemicals in the workplace. These parts may vary depending on the specific requirements and regulations of the workplace

+
Implementing an Occupational Health & Safety Management system according to ISO 45001
What are the benefits?

The ISO 45001 is a globally recognized standard that helps organizations ensure the health and safety of their employees, as well as provide a safe working environment.

+
Integrated Management system - ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Creating an integrated management system (IMS) that aligns with the requirements of ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), and ISO 45001 (occupational health and safety management) can provide a number of benefits to an organization

+
Παρουσίαση με θέμα την Ασφάλεια & Υγεία στην Ανέγερση Μεταλλικών Κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ του τεχνικού δυναμικού και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άνοδο του επιπέδου Ασφάλειας & Υγείας στα τεχνικά έργα.

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
Behavioral audits – Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφάλειας υπάρχει από την πρώτη κιόλας μέρα σε έναν οργανισμό. Τελικώς, η κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της επίδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι επόπτες καθορίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας εταιρείας.

+
Επίλυση προβλημάτων επίδοσης

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει!

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων επίδοσης μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος για έναν οργανισμό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί για αποτελέσματα επίδοσης. Οι πτυχές που επηρεάζουν την επίδοση της εργασίας μπορεί να είναι η έλλειψη εκπαίδευσης ή κινήτρων, ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης κ.λπ.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • 210 6724222
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin